Eko Taksa

Eko-taksa ili ekološka taksa je finansijska obaveza svih privrednika koji obavljaju delatnosti. Kriterijum za određivanje aktivnosti koje imaju negativan uticaj na životnu sredinu je pretežna delatnost, u skladu sa tim da li vaša delatnost ima veliki, srednji ili mali uticaj na životnu sredinu. Ova Uredba doneta je i počinje da se primenjuje od 07.12.2019. Rok za podnošenje prijave je 31.07.2020. godine.

Povezano: Ekologija

Upišite vašu firmu

Vesti i informacije

Udruženje Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije traži ukidanje eko-takse

Preduzetnicima, privrednicima i udruženjima je u doba najveće krize nametnut još jedan parafiksalni namet u vidu ‘Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada (Sl. glasnik RS br. 86/2019 i 89/2019), odnosno o takozvanoj eko – taksi.

Eko-taksa: nepotreban namet u doba korone?

Od subote 18. jula na portalu Lokalne poreske administracije (lpa.gov.rs) biće omogućeno elektronsko podnošenje prijava za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine.