Vesti i informacije

Uzmi račun i pobedi - od 15. maja

Siniša Mali je rekao da će Vlada danas odlučivati i o nastavku te nagradne igre i da će prvo kolo krenuti 15. maja.

Srbija, država 1.200 republičkih i 100 lokalnih taksi

U sistemu postoji približno 1.200 republičkih neporeskih dažbina i oko 100 različitih lokalnih administrativnih taksi i naknada koje treba urediti, a osim što građanima i privredi stvaraju suvišne troškove, i same lokalne samouprave se žale da je uređenje ovog sistema dosta zapušteno te je i njihov doprinos lokalnom budžetu minoran - u strukturi ukupnih prihoda ove dažbine učestvuju sa svega 0,2%

Pred najavljeno objavljivanje ekonomskih mera - šta predlažu Amcham, SAM, SES, NALED

I dok je većina država već u prvim nedeljama borbe protiv koronavirusa objavila pakete ekonomskih mera, Srbija bi to trebala da učini poslednjeg dana marta, kako prenosi televizija N1. Evo preseka predloga različitih strukovnih udruženja i organizacija na koji način bi Srbija trebalo da ekonomski odgovori na posledice koje će biti izazvane koronavirusom.