Najnovije vesti i saveti

Istraživanje: građani Srbije nemaju poverenje u zvanične informacije u vezi sa koronavirusom

Tokom trajanja završnice predizborne kampanje 54% građana Srbije nivo informisanosti o epidemiji korona virusa ocenjuje kao nezadovoljavajući, a 65% iskazuje nepoverenje u zvanične informacije nadležnih institucija.

Objavljeno: Jul 07, 2020
Istraživanje: građani Srbije nemaju poverenje u zvanične informacije u vezi sa koronavirusom
Zabrinutost za širenje virusa, iako od početka epidemije u trendu opadanja, raste i iznosi 79%, devet procentnih poena više u odnosu na period pre mesec dana.

Mere prevencije za kontrolu širenja zaraze kao preblage ocenjuje čak 44% građana Srbije, dok pogoršanje u narednom periodu predviđa 74%, što je ujedno najpesimističniji stav od početka epidemije.

Strah od dužine trajanja navodi svaki drugi ispitanik, a najviši je procenat onih koji strahuju za svoje najbliže – 70%, pokazuje novi, sedmi talas istraživanje o reakciji građana Srbije na epidemiju i širenje korona virusa, koju od sredine marta kontinuirano sprovodi regionalna agencije za istraživanje tržišta Valicon na nacionalno reprezentativnom uzorku po uzrastu, polu i obrazovanju.

valicon istrazivanje o merama kriznog staba tokom pandemije

Koliko će zabrinutost i epidemija trajati?

Oprečne informacije, nepoverenje u zvanične podatke i njihova nekonzistentnost kao i visok procenat nezadovoljstva građana u vezi sa informisanjem od strane medija zajedno predstavljaju razloge koji se mogu tumačiti kao uzrok visokog stepena zabrinutosti za širenje korona virusa.

Agencija Valicon, pored Srbije, prati reakciju stanovništva u još tri zemlje regiona, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Hrvatskoj, a rezultati istraživanja pokazuju da je prosek zabrinutosti za širenje virusa kod građana Srbije u dosadašnjim merenjima najviša u poređenju sa regionom i od početka epidemije varira između visokih 70 i 90 odsto koliko je iznosila krajem marta nakon neujednačenih reakcija na pojavu epidemije kao i naglu promenu svakodnevice i smanjenu sigurnost.

Trenutnu situacija kao neugodnu, odnosno umarajuću, opisalo je 41% građana ujedno pet procentnih poenta više u odnosu na početku epidemije, time iskazujući svoj negativan lični doživljaj, dok je podnošljivom smatra tek svaki četvrti. Nakon kratkotrajno trenda težnje ka normalizaciji usled zvanično stabilne situacije, pravac kretanja okreće smer suprotno od normalnosti. Pesimistični deo skale ličnog doživljaja uvećao je svoju vrednost i smanjio optimističan za čitavih 17 procentnih poena od poslednje izmerene vrednosti. Promene smera ovog indikatora prate zabrinutost i percepcija daljeg kretanja, ali pod pitanjem su posledice oštrih zaokreta, kao i dinamika relaksacije, odnosno zaoštravanja mera, a samim tim i jačina reakcije na buduće oscilacije epidemiološke krive.

A kada su mere u pitanju, odnosno preporuke Kriznog štaba za prevenciju i kontrolu daljeg širenja epidemije zarazne bolesti Covid-19, uprkos visokom nepoverenju u zvanične informacije, kako pokazuju nalazi istraživanja preblagim ih trenutno smatra čak 58% stanovnika glavnog grada koji je obeležen kao žarište, 32% ih smatra primerenim a tek 10% previše strogim. Rezultati na celokupnom uzorku daju drugačiju situaciju, tako 44% smatra da su mere previše blage ujedno i pad od 20 procentnih poena u odnosu na april. Mere su primerene situaciji za 42% ispitanika, a 14% ih doživljava kao previše stroge.

(Ne)poverenje građana Srbije

Usled ranijeg ograničenja kretanja, a kako su indikatori prethodnih talasa ovog istraživanja pokazali, kod velikog broja značajno raste nivo informisanja na temu korona virusa iz različitih izvora, najviše sa televizije i web portala. Prateći poslednje informacije u medijima u kojima se u sumnju dovodi istinitost i verodostojnost zvaničnih podataka o broju zaraženih i preminulih od zarazne bolesti Covid-19, prouzrokovalo je smanjeno poverenje u zvanične informacije, uputstva i preporuke koje objavljuju nadležne institucije.

Održavanje izbora uprkos negativnom stavu o njihovom sprovođenju, koji je kako je pokazalo istraživanje Valicon-a iskazala većina građana Srbije, činioci su koji nepovoljno utiču kako na lični doživljaj tako i na percepciju o pravcu kretanja epidemije, stvarajući opštu konfuziju i pored visoke zabrinutosti, usled neizvesnosti i visok stepen pesimizma. (Izvor: Valicon Marketing Consulting and Research)

Upišite komentar

biznis centar izrada sajtova

#GradimoDobreSajtove

Specijalna ponuda izrade sajtova za mala i srednja preduzeća.
Saznajte više
upis firme u biznisindeks

Upišite Vašu firmu
besplatno

Upišite Vašu firmu i predstavite svoje proizvode i usluge, pokrenite prodaju na internetu i unapredite poslovanje.
Upišite vašu firmu

Biznis Vesti

Najnovije vesti i informacije iz biznisa i finansija, malog i srednjeg preduzetništva, IT tehnologija, marketinga i zanimljivih oblasti za naše čitaoce.
Sadržaj

Najnovije vesti